Susanne Willumsen

Selvstændig erhvervspsykolog og lektor på AU
Metode

Arbejder multiteoretisk, med udgangspunkt i anerkendende tænkning og aktionslæring

Uddannelse

Autoriseret psykolog, specialist i arbejde- og organisationspsykologi

Aktuel ansættelse

Selvstændig erhvervspsykolog

Færdigheder

Forandringsprocesser, lederudvikling, team, samarbejde og konfliktløsning, stress og trivsel, coaching og supervision.

”Det er nok også derfor jeg elsker de 2 gode “jyske ord” – Gamemaster og Sensemaker, som jeg også rigtig gerne deler med andre.”

”I min karriere, i alle mine jobs, ja faktisk hele mit liv har det handlet om fokus på udvikling, vækst og forandring og med mennesker og relationer i centrum. Hvis jeg skulle lave en metafor for mit arbejde, så er jeg nok “Oversætter eller transformator”

Om Susanne

Susanne lægger vægt på “Fra viden til praksis” – at være nysgerrig, behovsafdække, designe relevante processer og sikre gode løsninger og eksekvering. Susanne er uforfærdet, ligefrem og nede på jorden! Hun tager fat i dét, der er nødvendigt på en anerkendende og hjælpsom måde. Metodemæssigt arbejder hun socialkonstruktionistisk, narrativt og anerkendende, gerne suppleret med gruppedynamiske principper og processer.arbejder hun socialkonstruktionistisk, narrativt og anerkendende, gerne suppleret med gruppedynamiske principper og processer.