Anne Skov

Sygeplejerske og cand.scient.soc.
Metode:
Uddannelse:

Sygeplejerske og cand. scient. soc.

Aktuel ansættelse:
Færdigheder:

“I undervisningen lægger jeg vægt på at få omsat lovgivning og teori til konkrete handlinger i praksis. Heri metoder til faglig refleksion over egen praksis.”

Om Anne

Anne Skov har stor erfaring på handicapområdet gennem et mangeårigt arbejde i Socialstyrelsen med omsætning af teoretiske og politiske intentioner til praktiske handlinger i relation til mennesker med funktionsnedsættelser. Hendes primære fokus er udvikling af en professionel rolle som understøtter mennesker med funktionsnedsættelsers medborgerskab. Et medborgerskab som giver den enkelte mulighed for at realisere sine rettigheder og livsprojekter i lighed med alle andre.