Om os

Vores historie

Kursusmaker blev som virksomhed startet i 2011. Firmaets fokus lå dengang på kurser for fagfolk, der arbejder med sjældne handicapgrupper. Sidenhen er
Kursusmaker vokset til også at inddrage normalområdet inden for børn og
unge, understøttet af et bredt udvalg af undervisere, som dækker alle
fornødne behov og nye tiltag.

I januar 2020 blev virksomheden overdraget til Lisbeth Juul Windeler,
der i flere år har arbejdet i Tyskland. Hun udvider nu Kursusmakers fokus til ledelses-, medarbejder- og teamudviklingsniveau.

Lisbeth har mangeårig erfaring i organisationsudvikling og har fået nye, dygtige undervisere til Kursusmaker, der understøtter dette fokusområde.

Desuden er Kursusmaker gennem et tæt samarbejde med kunder i
Tyskland nu blevet et internationalt firma, der gennemfører
studierejser over grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Kursusmaker er en virksomhed med mangeårigt og kompetent fagligt grundlag samt nye visioner og tiltag.

Kursusmaker tilbyder…

kurser for lærere, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med mennesker

videndeling på tværs af alle pædagogiske fag

kurser til rimelige priser

ekstra motivation til dine medarbejdere