Om os

Vores historie

Kursusmaker blev opstartet som virksomhed af Skot Andersen i 2011. Hans fokus lå på kurser for fagfolk, der arbejder med sjældne handicapgrupper. Sidenhen er
Kursusmaker vokset til også at inddrage normalområdet indenfor børn og
unge, understøttet af et bredt udvalg af undervisere til at dække alle
fornødne behov og tiltag.

Januar, 2020, er virksomheden overdraget til Lisbeth Juul Windeler,
der bosiddende i Tyskland udvider Kursusmakers fokus til ledelses-,
medarbejder- og teamudviklingsniveau. Lisbeth Juul Windeler har
mangeårig erfaring i organisationsudvikling, og har fået nye
undervisere til Kursusmaker, der understøtter dette fokusområde.
Endvidere er Kursusmaker gennem et tæt samarbejde med kunder i
Tyskland nu blevet et internationalt firma, der gennemfører
studierejser over grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Vi byder hermed velkommen til det nye Kursusmaker, der fortsat vil stå
støt på det af Skot Andersen etablerede grundlag, og ser frem til at
høre fra dig.

Kursusmaker tilbyder...

Hjemkøbskurser

Undervisning af hele personalegruppen eller teams på én gang sikrer implementering.

Kursusmaker tilrettelægger forløbet med jer og sikrer jer det rette fokus og indhold. Kursusmaker kommer gerne til jer, hvorved I sparer transport og opholdsudgifter for medarbejderne.

Organisationen sørger selv for lokaler og forplejning, hvilket der ofte i forvejen er adgang til på arbejdspladsen. Kursusmaterialet bliver skræddersyet og sendt til dig som print-selv inden kurset.

Kursusmaker er fleksibel og vi tilpasser os gerne dage og tidsrammer, der passer jer bedst.

Opfølgning af forløbet er endvidere omkostningsfrit.

Tilmeldingskurser

Kursusmaker udbyder kurser online, som du som enkeltperson kan tilmelde dig.

Indeholder kursuslisten ikke lige det emne, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os med henblik på at etablere dette.

Tilmeldingskurser er Kursusmakers mulighed for at lave smallere og mere målrettede kurser for den enkelte medarbejder. Tilmeldingskurser er tilvejebringelse af ny viden inden for området, samt erfaringsudveksling med andre institutioner og videndeling med andre fagfolk i samme situation som dig selv.

Forplejning under kurset er inkluderet i prisen.

Kursusmateriale i print-version bliver udleveret på kursusdagen.

OBS!

Ved tilmeldingskurserne melder du dig til på vores hjemmeside.

Tilmeldingen er bindende. Senest 8 dage før kurset får du besked om kursussted.