Om os

Vores historie

Kursusmaker blev som virksomhed startet af Skot Andersen i 2011. Hans fokus lå på kurser for fagfolk, der arbejder med sjældne handicapgrupper. Sidenhen er
Kursusmaker vokset til også at inddrage normalområdet inden for børn og
unge, understøttet af et bredt udvalg af undervisere, som dækker alle
fornødne behov og nye tiltag.

I januar 2020 blev virksomheden overtaget af Lisbeth Juul Windeler,
der i flere år har arbejdet i Tyskland. Hun udvider nu Kursusmakers fokus til ledelses-, medarbejder- og teamudviklingsniveau.

Lisbeth har mangeårig erfaring i organisationsudvikling og har fået nye, dygtige undervisere til Kursusmaker, der understøtter dette fokusområde.

Desuden er Kursusmaker gennem et tæt samarbejde med kunder i
Tyskland nu blevet et internationalt firma, der gennemfører
studierejser over grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Det nye Kursusmaker – en virksomhed med mangeårigt og kompetent fagligt grundlag og nye visioner og tiltag – byder dig velkommen og ser frem til at høre fra dig.

Kursusmaker tilbyder…

kurser for lærere, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med mennesker

videndeling på tværs af alle pædagogiske fag

kurser til rimelige priser

ekstra motivation til dine medarbejdere

Interne kurser

Undervisning af hele personalegruppen eller teams på én gang sikrer implementering.

Kursusmaker tilrettelægger forløbet med jer og sikrer jer det rette fokus og indhold. Kursusmaker kommer gerne til jer, hvorved I sparer transport og opholdsudgifter for medarbejderne.

Organisationen sørger selv for lokaler og forplejning, hvilket der ofte i forvejen er adgang til på arbejdspladsen. Kursusmaterialet bliver skræddersyet og sendt til dig som print-selv inden kurset.

Kursusmaker er fleksibel og vi tilpasser os gerne dage og tidsrammer, der passer jer bedst.

Åbne kurser

Kursusmaker udbyder kurser, som du som enkeltperson kan tilmelde dig.

Indeholder kursuslisten ikke lige det emne, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os med henblik på at etablere dette.

Åbne tilmeldingskurser er Kursusmakers mulighed for at lave smallere og mere målrettede kurser for den enkelte medarbejder. Åbne kurser er tilvejebringelse af ny viden inden for området, samt erfaringsudveksling med andre institutioner og videndeling med andre fagfolk i samme situation som dig selv.

Forplejning og kursusmateriale under kurset er inkluderet i prisen.

OBS!

Ved åbne kurserne melder du dig til på vores hjemmeside.

Tilmeldingen er bindende. Senest 8 dage før kurset får du besked om kursusstedet.