Vores blog

Hvad synes vores tyske naboer om os?

Naboskab kan føre til kriser eller nabohjælp. Eller gensidig inspiration.  At dømme efter ’den offentlige mening’ kan den tyske befolkning lide os!

Der går næsten ikke en uge, hvor ”die hyggeligen Dänen” bliver nævnt i medierne i vores sydlige naboland. Det vrimler med avisartikler, tv-reportager og radioprogrammer, hvor tyskerne får at vide, hvorfor vi danskere år efter år scorer højt i ”World Happiness Report” og placerer os på en af de øverste pladser som et af verdens lykkeligste folkefærd.

Mange af overskrifterne handler om ”hvad vi (altså tyskerne) kan lære af danskerne”.

Dansk ”hygge” fylder meget. Ordet er nærmest blevet optaget i det tyske sprogbrug. I medierne kan man læse og høre om, hvordan man skaber hygge – både i indretningsstilen og … nok så vigtigt i holdning og adfærd.

Når det drejer sig om arbejdsmarkedspolitik, taler man ligefrem om ”den danske model” – og det begreb breder sig også ud til andre områder. Vores håndtering af corona-pandemien og emner som den danske tilgang til digitalisering, energi- og klimapolitik bliver ligeledes fremhævet positivt.

Den danske model i børneopdragelse

Derfor kan det heller ikke undre, at vores tyske naboer er opmærksomme på den måde, hvorpå vi i Danmark igennem nye kreative tiltag har udviklet og optimeret har udviklet ’børnepædagogikken’ både i familien og ikke mindst i professionelle sammenhænge, altså børneinstitutionerne.

Mange artikler i det tyske debatmiljø handler om ’den danske model’ inden for børne- og ungdomsområdet. Det gælder bredt: De lovmæssige rammer, det pædagogiske idégrundlag, generelle og specifikke målsætninger samt læringsmiljøer og forældresamarbejde.

Alt sammen emner, som tyske institutionsledere og pædagoger ser på. Og mange gør sig overvejelser om, hvorvidt nogle af de danske tiltag kan inddrages i dagligdagens tyske praktik i vuggestuer og børnehaver.

Skriv et svar