Det er en kendsgerning at vold og trusler mod ansatte på de sociale arbejdsområder er stigende, ifølge videncenter for arbejdsmiljø.
Forventninger er tydeligt blevet større, og lunterne er blevet kortere, og man kan som medarbejder ofte føle sig magtesløs, når ord ikke er nok til at håndtere en opildnet situation. Udadreagerende mennesker viser deres følelser og frustration. F.eks. skælder de ud eller bliver ked af det, eller udtrykker sig igennem ”acting out” på deres omgivelser.
Indadvendte mennesker viser vrede og følelser ved f.eks. at straffe sig selv. Det kan være selvdestruktiv adfærd, ”min-skyld-spekulationer” og at de ophober en masse negativ energi indeni.

Min erfaring

Her er min erfaring gennem mange år, som fagperson i arbejdet med mennesker i nogle konfliktfyldte arbejdsrelationer, at vi ikke behøver at stå magtesløse i disse situationer, og dermed få en følelse af at skulle blive udbrændt i vores arbejde med disse mennesker. Det er nemlig muligt at indarbejde en personlig robusthed, og dermed også et robust arbejdsteam. Endvidere kan man lære enkelte og effektive frigørelsesgreb, således at man kan klare sig ud af voldelige konflikter. Vi svæver mellem det etiske i forholdet til dem, vi skal give omsorg og så det at skulle komme hjem fra arbejde som hele mennesker efter højspændte konfliktsituationer.
Og derfor er det vigtigt, at vi klæder os ordentligt på som enkeltpersoner, såvel som arbejdsteam.

Hvad risikerer vi ved IKKE at forholde sig til at håndtere konflikter?
Ved ikke at håndtere dem, risikerer vi på sigt at blive handlingslammede i menneskelige konfliktrelationer.

Et gammelt ordsprog siger: ”Man skal vælge sine kampe med omhu”.
Denne omhu ligger i at være på forkant med at konflikter opstår i pressede situationer, når mennesker bliver triggede af ydre/indre relationer. Hvis vi i vores arbejde bare skal tage imod, så bliver vi hurtig slidt ned eller vi bliver immune, ofte med den negative virkning at blive stressramte. Immuniteten kan ske i form af at vi som fagpersoner vænner os til at blive tilsvinet verbalt, truet på vores person, og til tider udsættes for korporlig vold.

Der snakkes ofte om og forventes, at vi er menneskelige robuste i vores arbejde med ofte negative, verbale/fysisk udadreagerende mennesker. Her er det vigtigt, at vi har det nødvendige faglige grundlag for at kunne bevare overblikket og roen i konfliktsituationer.

 

Svaret her er for det meste Ja!

Vi bliver mere robuste ved at lære, hvordan vi selv reagerer i en konfliktsituation. Hvad er det, vi kan blive trigget og hvordan forstår vi, hvad der sker med en borger, der bliver udadreagerende? Hvad triggede denne til at gå i ”acting out” og blive udadreagerende, enten verbalt eller fysisk?

Hvis vi lærer at passe på os selv og hinanden som kollegaer før, i og under en konflikt, så vil vi mærke en personlig og en kollegial robusthed.
Denne robusthed opnår vi ved at være ordentligt klædt på fagligt, og ved at vi er i stand til at agere og reagere i disse konfliktsituationer. Hvad får man UD af at kunne agere og reagere i konflikter?
Du vil komme til at føle robusthed både som enkeltpersoner og som team.
Det vil du, fordi du har tilegnet dig viden om egne grænser, og samtidig får en god fornemmelse af samhørighed i det arbejdsteam, som også har lært konfliktens strategier.

Hvordan virker konflikthåndtering forebyggende?

Når du først har lært, hvordan du agerer i en konfliktsituation ved hjælp af de redskaber og læringsstrategier, som jeg kan give dig, så vil du helt sikkert føle dig godt klædt på og dermed mere robust. Og jo flere kollegaer, der er i stand til at konflikthåndtere, desto stærkere vil I stå som faglig arbejdsgruppe i arbejdet med udadreagerende borgere.

Husk: Vi er ikke helte, men ganske almindelige mennesker, og vi kan nå langt i arbejdet med andre mennesker, dersom vi er i stand til at stå skarpt, som de faglige og kompetente mennesker vi er, når vi er i stand til at agere og reagere i konflikter

Hvis vi alle kender hinandens plads, så kan vi undgå unødvendig stress.

Skriv et svar