Vores blog

Hent inspiration fra naturen og elitesport

Det er imponerende, hvordan ledere og medarbejdere i den offentlige sektor og særligt velfærdsområderne har formået at opretholde en daglig drift over 2 år med pandemi.

På mange planer er det lykkedes at skabe nye rammer i arbejdet med mennesker i daginstitutioner, skoler og bo- og væresteder.

Hverdagen har været præget af udfordrende temposkift – ‘stop and go’ – med nedlukninger og genåbninger krydret med løbende ændringer i regler og praksis for vores omgang med borgerne.

Både ledere og medarbejdere har været udfordret i deres faglighed og personlighed. Men det er lykkedes. En kraftpræstation, men det har også tæret på kræfterne!

Hvordan samler vi kræfterne igen?

Corona er et virus og dermed en del af naturen. Så måske kan vi hente inspiration i netop naturen for at finde ny energi til at etablere et væredygtigt liv i vores organisation. Vi tænker i dag bæredygtigt i mange sammenhænge. Miljøpolitisk og sundhedspolitisk. Og det er godt for naturen og samfundet. Men bliver vi som individer selv ofre, forstået på den måde, at vi glemmer vores egne behov. Vi skal huske at være til.

Derfor er det vigtigt, at vi lærer at være!

Vi skal finde et væredygtigt liv, også et arbejdsliv, hvor vi finder en organisk rytme, samler kræfterne og bygger op til næste ’kraftpræstation’.

Et eksempel på rytme og cyklus er årstiderne. Om foråret spirer frøene, om sommeren står planterne i fuldt flor. Her blomstrer de, men om efteråret sætter de frugt, og selv om skoven falmer, og vinteren sætter ind med kulde og sne, er det ikke bare visnen og død. Det er om vinteren, hvor der hviles og samles næring til en ny cyklus.

Mennesket er en del af naturen. Også vi er underlagt skiftende perioder. Det ser man helt tydeligt hos elitesportsfolk, som helt bevidst øger deres formåen gennem en periodisering af deres træning. Der trænes til mindre kampe og de helt store sportsbegivenheder.

Nu skal vi ikke alle til VM eller OL. Men vi skal hver især være – i dagligdagens privatliv og i arbejdslivet. Her skal vi alle forsøge at yde vores bedste.

Derfor bør vi tilstræbe en organisk tilgang til livet. Til vækst og udvikling, En organisk tankegang kan anvendes som inspiration i alle organisationer – og særligt i organisationer, hvor den primære opgave er arbejdet med mennesker – uanset om det handler om udvikling, læring, træning eller pleje.

Årshjul og hamsterhjul

Vi kender alle til årshjul. Det er en måde at skabe overblik over et års aktiviteter inden for et område. Vi kender også til ’hamsterhjul’, hvor livet blot bliver en triviel gentagelse. Med en organisk strategi, der fokuserer på ikke bare at lære, men at være, kan der ske markante forbedringer. Og det gælder både individuelt og i organisationer.

I har sikkert i den forløbne Corona-tid haft udfordrende opgaver, som I har skullet løse i fællesskab, Så helt lavpraktisk:

  • Reflekterer I tilstrækkeligt over forløbet, så den konstruktive læring fra opgaven udkrystalliseres i nye strategier og ikke går tabt?
  • Giver I jer tid til en nødvendig restitution, hvor læringen forankres, og de mentale kræfter naturligt genopbygges?
  • Husker i at ’fejre’ jer selv som anerkendelse af indsatsen og opbygning af motivation til næste opgave?

”To be or not to be”, sagde Shakespeare. Vi nøjes med: En væredygtig tilgang til arbejdsopgaver kan give frugtbare ændringer i perspektivet på dig selv og din organisation.

Skriv et svar